U sklopu izložbe AGRO ARCA svi izlagači i zainteresirani posjetitelji imaju priliku savjetovati se o mogućnostima realizacije svojih ideja i inovacija, od financiranja, zaštite do komercijalizacije istih. Te informacije u sklopu izložbe pružit će predstavnici državnih i civilnih organizacija koje su dio inovacijskog lanca, počevši od organizatora - Udruge inovatora Hrvatske, preko Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo do Hrvatske gospodarske komore, HBOR-a, nadležnih ministarstva i drugih.