Mjesto na Međunarodnom sajmu inovacija AGRO ARCA mogu pronaći i hrvatski obrtnici. Svjesni tržišnih potreba oni se posljednjih godina sve više okreću inovativnim proizvodima i uslugama, a AGRO ARCA je odlična prigoda za njihovo predstavljanje.
Kroz program pod nazivom Obrtnički dan na izložbi AGRO ARCA u suradnji s Udruženjem obrtnika grada Zagreba bit će posebno predstavljeni obrtnici koji su se okrenuli inovacijama te projekti usmjereni poticanju inovativnog djelovanja među obrtnicima.