Vrijedan inovativan potencijal leži u idejama kreativnih pojedinaca tzv. individualnih inovatora kojih je u Hrvatskoj i najviše. AGRO ARCA im je prilika da predstave svoje ideje i inovacije, ne samo široj publici kao potencijalnim potrošačima već i zainteresiranim ulagačima i partnerima. S obzirom na dosadašnje godine, i ove godine na izložbi se očekuje sudjelovanje velikog broja individualnih inovatora.